Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Onderbewindstelling is een wettelijke beschermingsmaatregel die door de rechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon. Onderbewindstelling heeft als doel om het vermogen van de onderbewindgestelde te beschermen. De kantonrechter beslist wie benoemd wordt tot bewindvoerder en welke goederen er onder het bewind vallen. Onderbewindstelling wordt ook wel eens beschermingsbewind genoemd. Beschermingsbewind kan worden ingesteld op grond van verkwisting of het hebben problematische schulden. Daarnaast kan beschermingsbewind worden ingesteld wegens lichamelijke- en/of psychische gronden zoals ziekte, een verslaving of ouderdom. Kortom: beschermingsbewind is bedoeld voor mensen, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd, zelf niet in staat zijn om de financiën te beheren.

 

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden voor iedereen die zelf niet (meer) in staat is om zijn / haar financiën te overzien en regelen. Wijzigingen in een gezinssituatie, wijzigingen in de arbeidssituatie,(psychische) ziekte, overbesteding en schulden zijn een kleine greep voorbeelden die kunnen lijden tot het kwijtraken van het overzicht op de financiën. De rechter toetst de situatie en bekijkt per persoon of beschermingsbewind noodzakelijk is.

 

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan door verschillende personen worden aangevraagd. Meestal wordt bewindvoering aangevraagd door de persoon die onder bewind wil maar ook de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, familie tot in de vierde graad, de voogd, curator of mentor kan bewindvoering aanvragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan zelfs de officier van justitie bewindvoering aanvragen als geen van de eerder genoemde personen bewind in kan / wil dienen.

 

Wat kost bewindvoering?

De kosten voor bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd. Hoekman Bewindvoering B.V. werkt conform de richtlijnen door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) zijn vastgesteld voor professionele bewindvoerders. Onder ‘Tarieven bewindvoering‘ kunt u de vastgestelde tarieven zijn voor bewindvoering in 2018 bekijken. Naast de eenmalige kosten voor de aanvangswerkzaamheden en de maandelijkse kosten voor bewindvoering dient ook rekening te worden gehouden met de eenmalige griffiekosten van de rechtbank. De rechtbank brengt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling €81,00 in rekening.

Afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de onderbewindgestelde is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de bovengenoemde kosten (griffierecht, aanvangswerkzaamheden en maandelijkse kosten voor bewindvoering). Hoekman Bewindvoering B.V. vraagt bijzondere bijstand aan voor haar klanten.