Onze diensten

Wat is beschermingsbewind?

Onderbewindstelling heeft als doel om het vermogen van de onderbewindgestelde te beschermen. Onderbewindstelling wordt ook wel eens beschermingsbewind genoemd. Beschermingsbewind kan worden ingesteld op grond van verkwisting of het hebben problematische schulden. Daarnaast kan beschermingsbewind worden ingesteld wegens lichamelijke- en/of psychische gronden zoals ziekte, een verslaving of ouderdom. Kortom: beschermingsbewind is bedoeld voor mensen, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd, zelf niet in staat zijn om de financiën te beheren.

Voor wie is beschermingsbewind?

Onderbewindstelling is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn om eigen financiën te regelen.Wijzigingen in een gezinssituatie, in de arbeidssituatie, ziekte, overbesteding en schulden zijn een kleine greep voorbeelden die kunnen lijden tot het kwijtraken van het overzicht op de financiën. De rechter toetst de situatie en bekijkt per persoon of beschermingsbewind noodzakelijk is.

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan door verschillende personen worden aangevraagd. Meestal wordt bewindvoering aangevraagd door de persoon die onder bewind wil maar ook de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, familie tot in de vierde graad, de voogd, curator of mentor kan bewindvoering aanvragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan zelfs de officier van justitie bewindvoering aanvragen als geen van de eerder genoemde personen bewind in kan / wil dienen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer kan worden aangevraagd op vrijwillige basis en wordt gedaan op basis van een overeenkomst, dus zonder rechtelijke tussenkomst. Bij budgetbeheer zal Hoekman-Bewindvoering B.V. uw inkomsten en uitgaven beheren. Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar de controle over de financiën door verschillende redenen kwijt zijn geraakt waardoor zij niet het evenwicht kunnen vinden tussen inkomsten en uitgaven.

Hoekman-Bewindvoering B.V. stelt samen met u een budgetplan op en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld huur, ziektekostenverzekering en de energierekening, tijdig worden betaalt. Tevens bewaken wij het gehele traject uw inkomen en uitgaven om te voorkomen dat er nieuw schulden ontstaan en kijken wij of u recht heeft op toeslagen en/of regelingen waarmee uw inkomen kan worden verhoogd.

Budgetbeheer kan maandelijks opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.